Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

CrefftSewing

Cyflwyniad i Ddylunio Mewnol

Wedi’i achredu gan Agored Cymru 

Oes arnoch chi eisiau codi safon décor eich cartref i fyny i lefel arall?

Os felly ymunwch â’n Cwrs Cyflwyniad i Ddylunio Mewnol lle y byddwch yn dysgu sut i gymhwyso egwyddorion dylunio proffesiynol i du mewn eich tŷ fel y mae, neu greu décor cwbl newydd.  

Lleoliad

Wythnosau

Dydd

Amser

Ffioedd

Tŷ Carnegie

8

Maw

9:30-11:30yb

£39

Mae consesiynau ar gael 

Gwneud Bagiau Ffabrig

Heb ei achredu 

Bag siopa, bag dal popeth, bag cefn, bag negeseuon, bag heb handlen, bag arddwrn – waeth beth fo’r steil, does dim modd i chi gael gormod!  

Dilynwch eich diddordeb ac ymunwch â’n Cwrs Gwneud Bag Ffabrig lle y byddwch yn dysgu’r sgiliau sydd eu hangen i ddylunio bagiau unigryw a phersonol ar gyfer pob achlysur a phob set o ddillad. 

Lleoliad

Wythnosau

Dydd

Amser

Ffioedd

Canolfan Bywyd y Pîl 

8

Iau

1-3yp

£64

Last Updated: 22/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud