Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Celf

Art

Cyflwyniad i luniadu 

Heb ei achredu  

Mae'r cwrs yn cynnwys arbrofi gydag amrywiaeth o ddeunyddiau, technegau a phrosesau lluniadu. Byddwch hefyd yn dysgu mireinio eich sgiliau arsylwi ac archwilio amrywiaeth ehangach o wneud marciau.     

Lleoliad

Wythnosau

Dydd

Amser

Ffioedd

Maesteg 7777

8

Iau

1-3yp

£64

Cyflwyniad i Beintio

Heb ei achredu 

Cwrs dechreuwyr sy'n cyflwyno rhai o'r gwahanol fathau o ddeunyddiau, technegau a phrosesau sy'n gysylltiedig â pheintio.        

 Lleoliad

Wythnosau

Dydd

Amser

Ffioedd

Newydd Goffa Nantymoel

8

Llun

1-3yp

£64

Cyflwyniad i Bortreadu

Heb ei achredu 

Datblygwch eich arddull eich hun o luniadu a pheintio portread a hunan-bortread drwy astudio dulliau gwahanol. 

 Lleoliad

Wythnosau

Dydd

Amser

Ffioedd

Tŷ Carnegie 

8

Llun

10-12yp

£64

Lluniadu Creadigol

Heb ei achredu 

Datblygu sgiliau lluniadu presennol drwy arbrofi gydag amrywiaeth o ddeunyddiau a chyfres o ymarferion meddwl yn greadigol. 

 Lleoliad

Wythnosau

Dydd

Amser

Ffioedd

Awel-Y-Mor

8

Iau

10-12yp

£64

Last Updated: 07/09/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud