Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cofrestru

I gofrestru ar gwrs a ddarperir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Cewch gofrestru dros y ffôn (Dydd Mawrth - Dydd Iau 9.00 -3.30 p.m.) drwy gydol yr haf ac yn ystod yr wythnos sy'n cychwyn Ddydd Llun, 11 Medi 2017 ar ddiwrnod ac amser y cyrsiau a hysbysebwyd. 

Wythnos Gofrestru Wythnos sy’n dechrau ddydd Llun 11 Medi 2017
Wythnos weinyddu  

Wythnos sy’n dechrau ddydd Llun 18 Medi 2017

Cyrsiau’n dechrau

Wythnos sy’n dechrau ddydd Llun 25 Medi 2017

Gofynion Mynediad 

Does yna ddim gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer mynd ar gwrs Dysgu Oedolion yn y Gymuned. Ni fydd Dysgu Oedolion yn y Gymuned Pen-y-bont ar Ogwr yn atal mynediad ar sail cyrhaeddiad academaidd blaenorol, oedran, gwaith, lleoliad daearyddol nac unrhyw sail arall. 

Ffioedd

Sylwer:  Dim ond drwy arian parod neu sieciau yn daladwy i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr y ceir talu ffioedd. 

Gwelwch y cyrsiau unigol am fanylion y ffioedd, os gwelwch yn dda

Mae’r budd-daliadau sy’n gymwys ar gyfer consesiwn fel a ganlyn:

Band consesiwn 1

  1. 16 – 18 mlwydd oed (AM DDIM)
  2. Derbyn / Dibynnydd ar Lwfans Ceisio Gwaith (JSA)
  3. Derbyn / Dibynnydd ar Gymhorthdal Incwm (IS)
  4. Derbyn / Dibynnydd ar Fudd-dal Anabledd Difrifol (SDB)
  5. Derbyn / Dibynnydd ar Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) (a adwaenid gynt fel Budd-dal Analluogrwydd)
  6. Derbyn / Dibynnydd ar Gredyd Pensiwn Gwarantiedig (PC)

Band consesiwn 2

  1. Derbyn / Dibynnydd ar Fudd-dal Treth Gyngor
  2. Derbyn / Dibynnydd ar Fudd-dal Tai
  3. Derbyn / Dibynnydd ar Gredydau Treth Gwaith

Prawf adnabod

Bydd gofyn i chi ddarparu tystiolaeth o’r budd-dal rydych yn ei dderbyn. Dewch â phrawf cyfredol eich bod yn gymwys gyda chi pan fyddwch yn cofrestru. Gallai prawf o’r fath gynnwys datganiad banc neu lythyr dyfarniad â dyddiad diweddar arno.

 Ffioedd a chynlluniau talu 1 3

Last Updated: 07/09/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud