Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cofrestru

I gofrestru ar gyfer cwrs, gellwch wneud hynny dros y ffôn (dydd Mawrth i ddydd Iau 9:00yb - 3:30yp)gan ddefnyddio cerdyn credyd neu gerdyn debyd tan 17 Ionawr. Fel arall, gellwch gofrestru ar gyfer unrhyw gwrs yn un o’n sesiynau cofrestru agored: 

Lleoliad Dyddiad Amser
Canolfan Dysgu Gydol Oes Sarn Dydd Llun 8 Ionawr 7 - 9yp
Maesteg 7777

Dydd Mawrth 9 Ionawr 

10 - 1yp

Canolfan Bywyd y Pîl 

Dydd Mawrth 9 Ionawr

7 - 9yp

Y Swyddfeydd Dinesig Pen-y-bont ar Ogwr 

Dydd Mercher 10 Ionawr  10 - 1yp

Sylwch, os gwelwch yn dda, na ellir talu am gyrsiau yn y sesiynau cofrestru ond ag arian parod neu siec.

Mae’r cyrsiau i gyd yn dechrau yn yr wythnos yn cychwyn ar 22 Ionawr. 

Gofynion Mynediad 

Does yna ddim gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer mynd ar gwrs Dysgu Oedolion yn y Gymuned. Ni fydd Dysgu Oedolion yn y Gymuned Pen-y-bont ar Ogwr yn atal mynediad ar sail cyrhaeddiad academaidd blaenorol, oedran, gwaith, lleoliad daearyddol nac unrhyw sail arall. 

Ffioedd

Sylwer:  Dim ond drwy arian parod neu sieciau yn daladwy i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr y ceir talu ffioedd. 

Gwelwch y cyrsiau unigol am fanylion y ffioedd, os gwelwch yn dda

Mae’r budd-daliadau sy’n gymwys ar gyfer consesiwn fel a ganlyn:

Band consesiwn 1  £5

  1. 16 – 18 mlwydd oed (AM DDIM)
  2. Derbyn / Dibynnydd ar Lwfans Ceisio Gwaith (JSA)
  3. Derbyn / Dibynnydd ar Gymhorthdal Incwm (IS)
  4. Derbyn / Dibynnydd ar Fudd-dal Anabledd Difrifol (SDB)
  5. Derbyn / Dibynnydd ar Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) (a adwaenid gynt fel Budd-dal Analluogrwydd)
  6. Derbyn / Dibynnydd ar Gredyd Pensiwn Gwarantiedig (PC)

Band consesiwn 2  £23

  1. Derbyn / Dibynnydd ar Fudd-dal Treth Gyngor
  2. Derbyn / Dibynnydd ar Fudd-dal Tai
  3. Derbyn / Dibynnydd ar Gredydau Treth Gwaith

Prawf adnabod

Bydd gofyn i chi ddarparu tystiolaeth o’r budd-dal rydych yn ei dderbyn. Dewch â phrawf cyfredol eich bod yn gymwys gyda chi pan fyddwch yn cofrestru. Gallai prawf o’r fath gynnwys datganiad banc neu lythyr dyfarniad â dyddiad diweddar arno.

 Ffioedd a chynlluniau talu 1 3

Last Updated: 22/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud