Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Croeso i Dysgu Oedolion yn y Gymuned Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn cynnig portffolio cyffrous o ddosbarthiadau sydd ar gael gyda’r nos neu yn ystod y dydd.

Rydym yn darparu ar gyfer pob oedolyn, pob lefel a phob aelod o’r gymuned. Mae dosbarthiadau ar gael ym mhob rhan o’r fwrdeistref sirol mewn gwahanol leoliadau cymunedol.

Pa un a ydych chi’n dymuno dysgu hobi newydd, gwneud ffrindiau newydd neu ennill cymhwyster, mae cwrs ar gael ar eich cyfer chi. 

Teacher Helping A Man And Woman

 

Courses Welsh Enrolment Fees Welsh Support And Guidance Welsh
One Day Courses Welsh Venues Welsh Contact Us Welsh
 Englisj And Maths Welsh Dis Welsh Useful Websites Welsh 

 

Learndirect Logo

Gallwn eich cynorthwyo i ddilyn amrywiaeth o gyrsiau Learndirect sy’n addas ar gyfer dechreuwyr, am ddim, mewn llawer o bynciau: mathemateg sylfaenol, Saesneg, TG er enghraifft, mewn amgylchedd cyfeillgar ac anffurfiol. 
Y fantais o ddysgu gyda Learndirect yw ei fod yn hyblyg. Gallwch ddilyn llawer o’r cyrsiau mewn unrhyw leoliad sydd â chyswllt rhyngrwyd - yn ystod un o’n sesiynau galw draw, yn un o’n llyfrgelloedd neu gartref.  Mae’r cyrsiau wedi eu rhannu’n unedau llai a gallwch ddysgu ar eich cyflymder eich hun.

Bcs Logo ECDL (TYGE - Tystysgrif Yrru Gyfrifiadurol Ewrop) yw’r dystysgrif sgiliau cyfrifiadurol fwyaf blaenllaw drwy’r byd. Hyd yma mae mwy na 14 miliwn o bobl wedi ymgymryd â rhaglen ECDL, mewn dros 100 o wledydd.

Mae rhaglen ECDL yn diffinio’r sgiliau a’r cymwyseddau sydd eu hangen ar gyfer defnyddio cyfrifiadur a chymwysiadau cyfrifiadurol cyffredin. Mae’n cynnig amrywiaeth eang o fodiwlau gan gynnwys Hanfodion Cyfrifiadurol, Prosesu Geiriau a Diogelwch Technoleg Gwybodaeth (TG). Bydd ymgeiswyr yn sefyll profion yn y modiwlau sydd fwyaf perthnasol i’w gofynion addysgol a phroffesiynol, ac felly yn creu eu proffil ECDL. P’un ai yn yr ysgol, y brifysgol neu yn y gweithle, mae ECDL yn cynnig y sgiliau y mae arnoch eu hangen er mwyn llwyddo.

Communities First Logo Cymunedau yn Gyntaf bont ar Ogwr a ariennir gan anelu at leihau tlodi drwy wella addysg a sgiliau, iechyd a chyfleoedd cyflogaeth.
Last Updated: 28/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud