Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Dechrau’n Deg Pen-y-bont ar Ogwr

Menter a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw rhaglen Dechrau’n Deg, sydd â’r nod o ddarparu teuluoedd â gwell cyfleoedd i’w plant.

Mae’r rhaglen yn un o brif flaenoriaethau Llywodraeth Cymru, ac mae’n sicrhau bod plant ledled y sir yn cael y cyfle i ddatblygu, chwarae a dysgu i’w paratoi ar gyfer yr ysgol.

Mae elfennau craidd rhaglen Dechrau’n Deg yn cynnwys:

  • Gofal plant rhan-amser o ansawdd da i blant 2-3 oed yn ddi-dâl
  • Gwell gwasanaeth ymweliadau iechyd
  • Mynediad at raglenni rhianta
  • Datblygu iaith yn gynnar

Mae’r ardaloedd Dechrau’n Deg ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnwys strydoedd penodedig ym Metws, Melin Ifan Ddu, Bracla, Cefn Glas, Caerau, Corneli, Lewistown, Parc Maesteg, Stad Oakwood, Plasnewydd, Sarn a’r Felin Wyllt. Mae mwy na 1,000 o blant eisoes wedi elwa ar y rhaglen yn yr ardaloedd hyn. 

I gael mwy o wybodaeth ynglŷn â Dechrau’n Deg yn eich ardal chi, ffoniwch Tina Haddon, Rheolwr Tîm Dechrau’n Deg, ar 01656 815168.

Gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â newyddion, digwyddiadau a gweithgareddau Dechrau’n Deg drwy hoffi ‘Bridgend Flying Start’ ar Facebook.

I gael mwy o wybodaeth ynglŷn â sut y byddwn yn ymgysylltu â’n dilynwyr, darllenwch ein polisi cyfryngau cymdeithasol.

Last Updated: 26/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud