Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Sustainable Development

Pen-y-bont ar Ogwr Gynaliadwy

Mae CBS Pen-y-bont ar Ogwr yn ymrwymedig i weithio tuag at fwrdeistref fwy cynaliadwy, gan wella ansawdd bywyd pobl, lleihau gwastraff, defnyddio adnoddau’n fwy effeithlon a lleihau i’r eithaf ein heffaith ar yr amgylchedd.

Sut mae CBS Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithio tuag at Ben-y-bont ar Ogwr fwy cynaliadwy?

Strategaeth a Chynllun Gweithredu ar gyfer Datblygu Cynaliadwy

Acting Differently (2009 – 2012) yw’r Strategaeth a Chynllun Gweithredu cyfredol ar gyfer Datblygu Cynaliadwy. O fewn y ddogfen mae saith prif her wedi cael eu hadnabod gan gynnwys cael gostyngiadau flwyddyn ar ôl blwyddyn yn ein hallyriadau CO2, defnyddio llai o adnoddau naturiol a gwneud rheolaeth amgylcheddol yn rhan annatod o’n gweithgarwch.

Cysylltwch â’r Tîm Datblygu Cynaliadwy i weld y ddogfen lawn.

Siarter Datblygu Cynaliadwy

Mae CBS Pen-y-bont ar Ogwr wedi llofnodi Siarter Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae wedi ymrwymo i sefydlu datblygu cynaliadwy fel y brif egwyddor drefniadol o ran y modd yr ydym yn gwneud penderfyniadau ac yn gwneud ein gwaith.

Cliciwch yma i weld copi o’r Siarter

Cynnal Cymru-Sustain Wales

Nod Cynnal Cymru yw cynyddu ymwybyddiaeth o, a chamau gweithredu cadarnhaol ar gyfer, datblygu cynaliadwy ymhlith unigolion a mudiadau/sefydliadau ledled Cymru. Mae CBS Pen-y-bont ar Ogwr yn un o Bartneriaid Rhwydwaith Cynnal Cymru sy’n ein galluogi i rannu, dysgu a chydweithio gydag aelodau eraill ar faterion sy’n ymwneud â Datblygu Cynaliadwy.

Mwy o wybodaeth

Last Updated: 25/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud