Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Sustainable Development

Gweithgor yr Amgylchedd

Nod Gweithgor yr Amgylchedd yw cydgysylltu ystod o brosiectau sy’n helpu i wella, hyrwyddo neu ddefnyddio amgylchedd cyfoethog ac amrywiol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae’r gweithgor yn atebol i Bartneriaeth Adfywio ac Amgylchedd Pen-y-bont ar Ogwr (BREP) ac mae’n cynnwys aelodau o nifer o dimau yn y Cyngor a mudiadau/sefydliadau gan gynnwys –

 • Adfywio a Datblygu, CBS Pen-y-bont ar Ogwr
 • Tîm Datblygu Cynaliadwy, CBS Pen-y-bont ar Ogwr
 • Tîm Cefn Gwlad, CBS Pen-y-bont ar Ogwr
 • REACH (Partneriaeth datblygu gwledig Pen-y-bont ar Ogwr)
 • Groundwork
 • Cyngor Cefn Gwlad Cymru

Gweithgareddau a Phrosiectau

Mae’r gweithgor wedi datblygu cynllun gweithredu sy’n amlinellu’r llu o brosiectau a gweithgareddau amgylcheddol y mae’r aelodau’n chwarae rhan ynddynt. Mae deilliannau’r prosiectau hyn yn cyfrannu tuag at yr amcanion yn yr adran o fewn Strategaeth Gymunedol Pen-y-bont ar Ogwr sy’n ymwneud â Mannau Gwyrdd.

Mae pum maes wedi cael eu hadnabod hefyd fel rhai a fydd yn cael blaenoriaeth ac mae’r aelodau’n cydweithio i rannu syniadau a gwaith er mwyn gwneud cynnydd yn y meysydd hyn. Y meysydd yw:

 • Traethau glanach
 • Adfywio tir diddefnydd
 • Cysylltu ein cynefinoedd naturiol
 • Annog gwirfoddolwyr amgylcheddol
 • Tyfu bwyd yn lleol

Sut i gael gwybod mwy…

I gael mwy o fanylion am aelodau Gweithgor yr Amgylchedd gweler y dolenni isod.

Last Updated: 25/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud