Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Sustainable DevelopmentDatblygu Cynaliadwy

Croeso i dudalennau Datblygu Cynaliadwy Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Nod y tudalennau hyn yw amlinellu gwaith y Cyngor i greu Pen-y-bont ar Ogwr gynaliadwy.

Cliciwch ar y dolenni isod i gael gwybod mwy am ein gwaith a’n cynnydd.

Gynaliadwy

Leithau

Economi

 

Ynewid

Addysg

Gweithgor

 

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â ni -

Y Tîm Datblygu Cynaliadwy
Y Gyfarwyddiaeth Cymunedau
Y Swyddfeydd Dinesig
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643

Ebost: sustainabledevelopment@bridgend.gov.uk

 

Bridgend CBC is a Network Partner of Cynnal Cymru

Last Updated: 26/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud