Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Beth yw Digwyddiad Mawr/ Trychineb?

Er bod trychinebau, diolch byth, yn ddigwyddiadau prin iawn, gallant ddigwydd yn sydyn, gallant ddigwydd unrhyw le ac maent yn aml yn cael eu hachosi gan rywbeth annisgwyl. Mae enghreifftiau diweddar o drychinebau sydd wedi effeithio ar Brydain yn cynnwys llifogydd eang, ffrwydradau diwydiannol a gweithredoedd terfysgol ond gallant hefyd gael eu hachosi gan ddigwyddiadau cemegol, damweiniau trafnidiaeth neu dywydd garw.

Wrth baratoi i ymateb i ddigwyddiadau o’r fath, mae’r gwasanaethau brys ac asiantaethau sy’n bartneriaid iddynt yn cyfeirio at drychinebau fel ‘digwyddiadau mawr’ fel y gellir sicrhau’r lefel briodol o ymateb i gwrdd â’r anghenion sy’n deillio o’r digwyddiad. Mae’r Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl yn cynnig diffiniad ar gyfer digwyddiadau o’r fath dan y term ‘Argyfwng’ ond gellir ystyried mai’r un ystyr sydd i’r tri therm trychineb, digwyddiad mawr ac argyfwng. Mae’r diffiniad fel a ganlyn:

‘Digwyddiad neu sefyllfa sy’n bygwth achosi niwed difrifol i les pobl ... yr amgylchedd neu ddiogelwch y Deyrnas Unedig.

(Ymateb i Argyfwng ac Adfer y Sefyllfa)

Yn ogystal â hyn, dan y diffiniad yn Y Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl, mae’n rhaid bod y digwyddiad sy’n bygwth y DU mor fawr fel bod ar yr asiantaethau sy’n ymateb angen adnoddau sydd y tu hwnt i gwmpas eu gweithrediadau beunyddiol.

Mae gan nifer o asiantaethau ran i’w chwarae yn y gwaith o ymateb i argyfwng gan gynnwys y Cyngor, y byddai’n ofynnol iddo roi cymorth i’r gwasanaethau brys, cyhyd ag sy’n bosib, gan hefyd helpu i sicrhau diogelwch a lles ei drigolion. Mae mwy o wybodaeth am rôl y Cyngor wrth baratoi ar gyfer ac ymateb i argyfyngau, yn ogystal ag eglurhad o’r cydweithio aml-asiantaeth, ar gael trwy ddefnyddio’r ddolen ar y dde.

 

Last Updated: 31/03/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud