Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

 

Beth fydd y Cyngor yn ei wneud i mi mewn argyfwng?

Os ceir argyfwng mawr yn y Fwrdeistref Sirol, bydd y Cyngor yn gwneud ei orau glas i roi unrhyw un o’r gwasanaethau canlynol ar waith:

Trefniadau Rheoli Argyfwng- Os bydd argyfwng mawr yn effeithio ar y Fwrdeistref Sirol, bydd y Cyngor yn rhoi ar waith weithdrefnau i sefydlu Ystafelloedd Rheoli Argyfwng gan ddarparu lleoliad canolog i gydlynu ymateb y Cyngor. Yn ogystal â hyn, efallai y bydd yn ofynnol i gynrychiolwyr y Cyngor fynd i’r man lle digwyddodd yr argyfwng a chymryd rhan mewn cyfarfodydd i gytuno ar strategaeth aml-asiantaeth.

Canolfannau Gorffwys- Os bydd yn rhaid i nifer fawr o drigolion gael eu symud o’u cartrefi, bydd canolfannau gorffwys mewn argyfwng yn cael eu hagor i gynnig lloches a diwallu anghenion sylfaenol y bobl a symudwyd o’u cartrefi. Gellir darparu gwasanaethau tai a lles, bwyd mewn argyfwng a chludiant i roi cymorth i bobl a wnaed yn ddigartref dros dro o ganlyniad i argyfwng.

Cynlluniau Adfer – Er mwyn bod yn barod ar gyfer argyfwng mawr yn y Fwrdeistref Sirol mae gan y Cyngor drefniadau i helpu i sicrhau bod cymunedau yr effeithiwyd arnynt yn gallu dod dros yr argyfwng yn effeithiol.

Pe ceid argyfwng byddai’r Cyngor yn gwneud ei orau glas i barhau i ddarparu ei wasanaethau pwysicaf, ond mae camau hefyd y dylai aelodau o’r cyhoedd eu cymryd i’w helpu eu hunain mewn ymateb i ystod o argyfyngau.

Last Updated: 09/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud