Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynllunio at Argyfwng

Firemen 1

Firemen 2

Flood

Mae Tîm Cynllunio at Argyfwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gyfrifol am sicrhau bod yr awdurdod lleol yn gallu ymateb yn brydlon os ceir trychineb neu argyfwng mawr er mwyn achub bywydau, eiddo a’r amgylchedd.

Mae’r tîm yn gyfrifol am sicrhau bod y Cyngor yn cydymffurfio â Deddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004 sy’n nodi ei ymrwymiadau mewn perthynas â chynllunio at argyfwng. Cyflawnir yr ymrwymiadau hyn trwy baratoi a chynnal cynlluniau, darparu hyfforddiant a chynnal ymarferion cynllunio at argyfwng.

Mae gan y Cyngor drefn rota sy’n golygu bod Swyddog Argyfwng sydd ar Ddyletswydd ar gael am 24 awr y dydd er mwyn sicrhau yr ymatebir ar frys i ddigwyddiadau mawr.

Mae prif swyddogaethau’r tîm fel a ganlyn:

 • ysgrifennu, dilysu a chynnal cynlluniau argyfwng gan gynnwys Cynllun Digwyddiadau Mawr (MIP) yr Awdurdod
 • annog adrannau mewnol i ysgrifennu cynlluniau sy’n amlinellu’u trefniadau ymateb i ategu’r Cynllun Digwyddiadau Mawr
 • sicrhau bod y dyletswyddau a osodwyd ar yr Awdurdod Lleol gan y Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl a phapurau tebyg gan y Llywodraeth yn cael sylw priodol yn y Cyngor
 • cynrychioli’r Cyngor mewn fforymau aml-asiantaeth
 • rheoli cynllun swyddog sydd ar ddyletswydd lle mae un o swyddogion y Cyngor ar alwad am 365 diwrnod y flwyddyn i ymateb i argyfwng a rhoi’r Cynllun Digwyddiadau Mawr ar waith
 • trefnu hyfforddiant ar gyfer staff ar ffurf cyflwyniadau neu ymarferion i sicrhau bod staff yn ymwybodol o, ac yn gyfarwydd â materion cynllunio at argyfwng

Mae’r tîm yn cynllunio at sawl math o argyfwng gan gynnwys:

 • peryglon naturiol megis eira, llifogydd a chorwyntoedd
 • trychinebau a achosir gan bobl megis damweiniau trenau, damweiniau mawr ar draffyrdd
 • damweiniau diwydiannol megis arllwysiadau olew, tanau mewn ffatrïoedd
 • terfysgaeth
 • gwenwyn bwyd ac achosion o glefydau megis BSE, Clwy’r Traed a’r Genau ac E.Coli

Cysylltu â ni

Gellir cysylltu â’r Tîm Cynllunio at Argyfwng:
Trwy ffonio: 01656 643300

Trwy ysgrifennu at: Y Tîm Cynllunio at Argyfwng, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, 3ydd Llawr, Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB.

 

Last Updated: 26/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud