Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Datblygu Chwarae

Cymru yw’r wlad gyntaf yn y byd i osod dyletswydd statudol ar awdurdodau lleol i sicrhau cyfleoedd chwarae digonol ar gyfer plant a phobl ifanc hyd at 17 oed. Fel rhan o’r ddyletswydd statudol digonolrwydd cyfleoedd chwarae, mae’n ofynnol i ni gynnal asesiad lleol bob tair blynedd o faterion yn ymwneud â chwarae, a chynhyrchu cynllun gweithredu sy’n gwneud gwelliannau fesul tipyn. Mae pwyslais ar weithio gyda phartneriaid cymunedol i ddatblygu dulliau cynaliadwy er mwyn sicrhau lleoedd chwarae diogel i blant a phobl ifanc hyd at 17 oed, a hynny oherwydd y manteision y gall ei gyflawni.

Mae’r Cynllun Gweithredu Chwarae yn cynnwys mannau fel meysydd chwarae, mannau agored a chynlluniau chwarae, yn ogystal â datblygu’r gweithlu cyflogedig a gwirfoddol, gan wneud y strydoedd yn fwy diogel, gwella’r wybodaeth sydd ar gael ynglŷn â chwarae a sicrhau bod chwarae yn cael ei gydnabod ym mhob maes polisi a gwasanaeth.

Rydym yn cydweithio â phartneriaid i ddatblygu rhwydwaith chwarae a fydd yn gallu cefnogi rhieni a gofalwyr, grwpiau cymunedol, ysgolion a grwpiau eraill i gynyddu maint ac ansawdd y cyfleoedd lleol a gwella bywydau pobl leol.

Am ragor o wybodaeth am gyfleoedd chwarae a phethau i’w gwneud yn eich ardal leol chi, cysylltwch â’r tîm datblygu chwaraeon ar 01656 642725.

Last Updated: 02/11/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud