Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cyllid y Gist Gymunedol 

Menter gan Chwaraeon Cymru yw’r Gist Gymunedol ac mae’n cael ei rhedeg yn lleol gan ein gwasanaeth Chwaraeon, Chwarae a Lles Egnïol, gyda cheisiadau cyllido’n cael eu cytuno gyda phanel o wirfoddolwyr o gymunedau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae cyllid ar gael i sefydliadau a chlybiau chwaraeon i helpu i annog mwy o bobl leol i fod yn egnïol yn gorfforol neu gymryd rhan mewn chwaraeon.

Gall y cynllun ddarparu grantiau o hyd at £1,500 at ddibenion amrywiol, gan gynnwys costau sefydlu, prosiectau sy’n sicrhau mwy o gymryd rhan ac yn codi safonau, addysgu hyfforddwyr a datblygu gwirfoddolwyr, llogi cyfleusterau a chostau hyfforddwr ar gyfer sesiynau newydd.   

Gellir gwneud ceisiadau ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn, gyda’r panel yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn i ddyfarnu cyllid. Mae’r cynllun wedi helpu i fuddsoddi mwy na £1 miliwn mewn chwaraeon ar lawr gwlad ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ystod yr 17 mlynedd diwethaf. Cyllidir y grantiau gan Chwaraeon Cymru drwy gyfrwng Cronfa Chwaraeon y Loteri ar gyfer Cymru.

Mae’r panel yn awyddus iawn i roi hwb i nifer y merched a’r genethod sy’n cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol, annog cyfranogiad mewn chwaraeon anabledd, a chynyddu’r amrywiaeth o gyfleoedd sy’n cael eu cynnig mewn cymunedau difreintiedig. 

Os ydych chi’n rhan o sefydliad neu glwb chwaraeon ac eisiau cael gwybod mwy am sut i wneud cais, ffoniwch Andrew Jones ar 01656 642745 neu cysylltwch ar e-bost Andrew.jones2@bridgend.gov.uk.

I gael rhagor o fanylion am y cynllun, ewch i www.sportwales.org.uk i lawrlwytho ffurflen wybodaeth a phecyn ymgeisio.   

Last Updated: 27/10/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud