Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Benthyca, trwsio a chynnal a chadw offerynnau

Benthyca offerynnau

Violins


Mae offerynnau ar gael i’w benthyg yn ystod y camau dysgu cynnar, cyn belled ag y bo rhieni yn llofnodi ffurflen cytundeb rhieni.

Ni chodir tâl am y gwasanaeth hwn, sy’n amodol ar: 

  • Fynychu gwersi yn rheolaidd;
  • Cynnydd boddhaol;
  • Gofalu am yr offeryn;
  • Mynychu ymarferion a chyngherddau ensemble.

 

Gellir terfynu’r benthyciad ar unrhyw adeg os na fodlonir unrhyw un o’r gofynion uchod.

Trwsio a chynnal a chadw offerynnau

Pan fo'r offerynnau yn eiddo i'r ysgol unigol, cyfrifoldeb yr ysgol honno yw eu cynnal a’u cadw. Gallai swm bach o arian fod ar gael gan yr AALl ar gyfer cynnal a chadw offerynnau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Last Updated: 08/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud