Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Canolfannau cymunedol

Mae 19 o ganolfannau cymunedol ar draws Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau, o ddosbarthiadau addysg oedolion a chadw’n heini i grefftau ymladd a phartïon plant.

Mae gan lawer o’r canolfannau cymunedol ystafelloedd y mae modd eu llogi am bris rhesymol yn y dydd neu fin nos.

I gael gwybod ble mae’r canolfannau cymunedol wedi’u lleoli, pa gyfleusterau sy’n cael eu cynnig a sut mae archebu lle, cysylltwch yn uniongyrchol â’r ganolfan gymunedol.

Canolfan/Cymdeithas Gymunedol

Cyswllt

Canolfan Henoed Blaengarw,
Nanthir Road, Blaengarw, CF32 8AQ

(01656) 871498

Cymdeithas Gymunedol Bracla,
Whitethorn, Bracla, CF31 2PQ

(01656) 767072

Canolfan Henoed Bryant,
Howell Street, Nant-y-moel, CF32 7RE

(01656) 642362

Canolfan Gymunedol Bryntirion a Threlales,
Bryntirion, CF31 4EF

07837 190838

Canolfan Gymunedol Caerau,
Woodlands Terrace, Caerau, CF34 0SR

(01656) 810225

Canolfan Gymunedol Cefn Cribwr,
Cefn Road, Cefn Cribwr, CF32 0AW

(01656) 744453

Canolfan Gymunedol y Goetre-hen,
Y Goetre-hen, CF32 9DW

(01656) 720840

Canolfan Gymunedol Evanstown,
Tremellen, Evanstown, Gilfach Coch, Y Porth, CF39 8RP

(01443) 672765

Cymdeithas Gymunedol Parc Griffin,
New Road, Porthcawl, CF36 5DF

0788 206 5507

Canolfan Gymunedol Noddfa,
Caerau Road, Caerau, Maesteg, CF34 0PB

(01656) 738866

Cymdeithas Gymunedol Gogledd Corneli,
Heol Las, Gogledd Corneli, CF33 4HR

07860601263

Cymdeithas Gymunedol Pendre,
Western Avenue, Pendre, CF31 1NN

(01656) 655113

Canolfan Richard Price,
Bettws Road, Llangeinwyr, CF32 8PF

(01656) 870084

Cymdeithas Gymunedol Sarn a Bryncethin,
Merefield Close, Sarn, CF32 9SW

(01656) 754853

Cymdeithas Gymunedol Wildmill,
The Precinct, Tairfelin, Wildmill, CF31 1SH

(01656) 653182

Canolfan Gymunedol Ynysawdre,
Bryn Road, Ton-du, CF32 9LU

(01656) 722115

Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen

Canolfan/Cymdeithas Gymunedol

Cyswllt

Canolfan Henoed Awel-y-Môr,
Hutchwns Terrace, Porthcawl, CF36 5TN

(01656) 642362
david.chambers@awen-wales.com

Canolfan Bywyd Betws,
Bettws Road, Betws, CF32 8TB

(01656) 642362
david.chambers@awen-wales.com

Neuadd y Gweithwyr Blaengarw,
Blaengarw Road, Blaengarw, CF32 8AW

(01656) 642362
david.chambers@awen-wales.com

Canolfan Gymunedol Coety Uchaf,
Heol West Plas, Philip Square, Y Llidiart, CF35 6BA

(01656) 642362
david.chambers@awen-wales.com

Last Updated: 21/08/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud