Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Talu anfonebau

Mae’r Cyngor yn defnyddio COA Financials i brosesu taliadau credydwyr trwy Dîm Taliadau Canolog y Gyfarwyddiaeth Cyllid a Pherfformiad.

Ein nod yw talu’r holl gredydwyr trwy drosglwyddiad banc a dosbarthu hysbysiadau am daliadau yn electronig. Bydd y taliadau yn mynd i gyfrifon banc bob dydd Llun a dydd Mercher. Dylid cysylltu’n uniongyrchol â’r Tîm Taliadau Canolog i ddechrau gydag unrhyw ymholiadau ynglŷn â phrosesu taliadau.

Rydym yn ceisio talu pob anfoneb nad oes anghydfod yn ei chylch o fewn 30 diwrnod o’r dyddiad yr ydym yn ei derbyn.

Mae’r Cyngor hefyd yn defnyddio cardiau prynu ar gyfer archebu a thalu pan fo hynny’n cynnig effeithlonrwydd gweithredol.

Last Updated: 28/02/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud