Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Sut y mae’r cyngor yn prynu nwyddau, gwasanaethau a gwaith

Gwasanaeth Caffael y Cyngor sy’n gyfrifol am roi cefnogaeth a chymorth ynglŷn â’r modd yr ydym yn gwario arian ar bopeth ar wahân i gyflogau. Daw hynny i fwy na £100 miliwn y flwyddyn.

Mae hyn yn cwmpasu amrywiaeth eang o nwyddau a gwasanaethau, yn amrywio o offer swyddfa cyffredinol a TG i adeiladu safleoedd newydd, a darparu gwasanaethau cynnal a chadw, gofal cymdeithasol, ac offer a gwasanaethau addysg.

Byddwn yn adolygu ac yn herio’r hyn yr ydym yn ei brynu a sut y byddwn yn gwneud hynny, a byddwn yn parhau i weithio gyda phartneriaid yn y sector cyhoeddus pan fo hynny’n sicrhau’r gwerth gorau am arian i’r Cyngor.

Last Updated: 28/02/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud