Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Hysbysiad prosesu teg i gredydwyr

Mae’r awdurdod hwn dan ddyletswydd i amddiffyn arian cyhoeddus y mae’n ei weinyddu a gall ddefnyddio’r wybodaeth yr ydych yn ei darparu i atal a datgelu twyll. Gall rannu’r wybodaeth hon hefyd gyda chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus i’r dibenion hyn.

Defnyddir unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei darparu yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.  I gael mwy o wybodaeth dewiswch ‘Diogelu Data’ ar yr A-Yar brif wefan y Cyngor.

Last Updated: 08/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud