Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Sut a Ble Allaf Hawlio?

I hawlio Budd-dal Tai, Lwfans Tai Lleol neu Ostyngiad y Dreth Gyngor mae angen i chi lanw ffurflen gais a darparu’r holl dystiolaeth sy’n ofynnol er mwyn i ni brosesu eich hawliad.

Gallwch hawlio trwy fynd i’r Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr. 

Os ewch chi i’r swyddfeydd hyn fe gewch gynnig apwyntiad ar unwaith os yw’r holl dystiolaeth sy’n ofynnol gennych chi ar y pryd a chithau’n byw yn y cyfeiriad. Wedyn byddwn yn prosesu eich cais tra’r ydych yn aros.

Os nad yw’r holl wybodaeth sy’n ofynnol gennych yna fe gewch wybod beth y mae angen i chi ei ddarparu ac fe gewch apwyntiad ar amser cyfleus pan allwch ddod yn ôl i mewn a byddwn yn prosesu eich cais tra byddwch chi yma.  

Gallwch hefyd godi ffurflen gais o’r mannau cyswllt canlynol:

Llyfrgell Abercynffig – Heol y Llyfrau, Abercynffig, Pen-y-bont ar Ogwr

Llyfrgell Maesteg – Norths Lane, Maesteg

Llyfrgell Pen-coed – Penybont Road, Pen-coed, Pen-y-bont ar Ogwr

Llyfrgell Porthcawl – Church Place, Porthcawl

Canolfan Fywyd Y Pîl – Helig Fan, Y Pîl, Pen-y-bont ar Ogwr

Canolfan Fywyd Cwm Ogwr, Penllwyngwent, Cwm Ogwr

Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr.  

Trwy ffonio’r Gwasanaeth Budd-daliadau ar
(01656) 643396

Trwy ffonio’r rhif ffôn testun
(01656) 643671
Trwy’r e-bostbenefits@bridgend.gov.uk

 

 

Last Updated: 23/01/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud