Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

ewidiadau i’r Lwfans Tai Lleol (LHA) ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr

Ebrill 2016 - Mawrth 2017

Newidiadau Pwysig i’r Lwfans Tai Lleol

Bydd cynyddu cyfraddau Lwfans Tai Lleol yn unol â ffigwr y Mynegai Prisiau Defnyddwyr yn dod â sefydlogrwydd ac yn sicrhau bod gwariant yn y sector tai rhent preifat yn cael ei gadw ar lefel resymol. Bydd hefyd yn cysoni Budd-dal Tai â’r cynnydd blynyddol mewn budd-daliadau eraill a’r trefniadau i integreiddio cymorth tai o fewn y Credyd Cynhwysol.

Mae hyn yn golygu, o fis Ebrill 2015, y bydd holl gyfraddau’r Lwfans Tai Lleol yn cael eu pennu fel eu bod yn hafal i’r isaf o’r canlynol:

  • Y gyfradd Lwfans Tai Lleol flaenorol wedi’i chynyddu yn unol â’r Mynegai Prisiau Defnyddwyr yn y mis Medi blaenorol
  • 30ain ganradd rhenti’r farchnad leol yn y mis Medi blaenorol.

Cyfraddau Lwfans Tai Lleol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Nifer yr ystafelloedd gwely

Categori

Swm wythnosol

cyfradd lle rhennir   ystafelloedd

1 ystafell wely

2 ystafell wely

3 ystafell wely

4 ystafell wely

A

B

C

D

E

£55.23

£80.55

£103.56

£115.06

£149.59

I gael gwybod sut i ganfod pa gyfradd Lwfans Tai Lleol sy’n berthnasol i chi gallwch ddefnyddio’r cyfrifydd ystafelloedd ar y wefan Gwasanaeth Rhent https://lha-direct.voa.gov.uk. Neu gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol trwy:

 

  • ffonio eich adran Budd-dal Tai ar 01656 643396
  • ymweld â’ch adain Budd-dal Tai yn y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr
  • anfon neges e-bost atom yn benefits@bridgend.gov.uk

Cofiwch mai canllaw yn unig yw’r wybodaeth hon. Nid yw wedi’i bwriadu i ddweud yn union beth fydd eich hawl i Fudd-dal.

 

Last Updated: 09/03/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud