Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cysylltwch â Ni

Lleoliad ac oriau agor

Rydym wedi’n lleoli ar y llawr cyntaf, y Swyddfeydd Dinesig yn Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr a’n rhif ffôn yw (01656) 643643. Ein rhif ffôn testun yw (01656) 643671. Mae ein horiau agor ar gyfer ymholiadau dros y ffôn ac wrth y ddesg gwasanaethau i gwsmeriaid fel a ganlyn:

Dydd Llun

8.30am

5pm

Dydd Mawrth

8.30am

5pm

Dydd Mercher

8.30am

5pm

Dydd Iau

8.30am

5pm

Dydd Gwener

8.30am

4.30pm

  • Os oes arnoch angen cymorth i gwblhau ffurflen gais neu ddarparu tystiolaeth i ategu eich hawliad, cysylltwch â ni i drefnu ymweliad â’ch cartref gan ein Swyddog Budd-daliadau Lles.
  • Gallwch ymweld â’n mannau cyswllt lleol
Last Updated: 09/03/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud