Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

ewidiadau i’r Lwfans Tai Lleol (LHA) ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr

Ebrill 2015 - Mawrth 2016


Newidiadau Pwysig i’r Lwfans Tai Lleol
O fis Ebrill 2013 bydd cyfraddau’r Lwfans Tai Lleol yn cael eu cynyddu’n flynyddol. Mae hyn yn deillio o newid mewn deddfwriaeth a bydd yn caniatáu cynyddu’r cyfraddau yn unol â’r Mynegai Prisiau Defnyddwyr.
Bydd cynyddu cyfraddau Lwfans Tai Lleol yn unol â ffigwr y Mynegai Prisiau Defnyddwyr yn dod â sefydlogrwydd ac yn sicrhau bod gwariant yn y sector tai rhent preifat yn cael ei gadw ar lefel resymol. Bydd hefyd yn cysoni Budd-dal Tai â’r cynnydd blynyddol mewn budd-daliadau eraill a’r trefniadau i integreiddio cymorth tai o fewn y Credyd Cynhwysol.
Mae hyn yn golygu, o fis Ebrill 2015, y bydd holl gyfraddau’r Lwfans Tai Lleol yn cael eu pennu fel eu bod yn hafal i’r isaf o’r canlynol:
• Y gyfradd Lwfans Tai Lleol flaenorol wedi’i chynyddu yn unol â’r Mynegai Prisiau Defnyddwyr yn y mis Medi blaenorol
• 30ain ganradd rhenti’r farchnad leol yn y mis Medi blaenorol.
Cyfraddau Lwfans Tai Lleol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Nifer yr ystafelloedd gwely

Categori

Swm wythnosol

cyfradd lle rhennir ystafelloedd
1 ystafell wely
2 ystafell wely
3 ystafell wely
4 ystafell wely

A
B
C
D
E

£57.50
£80.55
£103.56
£115.06
£149.59

 I gael gwybod sut i ganfod pa gyfradd Lwfans Tai Lleol sy’n berthnasol i chi gallwch ddefnyddio’r cyfrifydd ystafelloedd ar y wefan Gwasanaeth Rhent https://lha-direct.voa.gov.uk. Neu gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol trwy:
 
• ffonio eich adran Budd-dal Tai ar 01656 643396
• ymweld â’ch adain Budd-dal Tai yn y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr
• anfon neges e-bost atom yn benefits@bridgend.gov.uk
Cofiwch mai canllaw yn unig yw’r wybodaeth hon. Nid yw wedi’i bwriadu i ddweud yn union beth fydd eich hawl i Fudd-dal.

Last Updated: 17/02/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud