Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Beth allaf ei hawlio?

Gostyng y Dreth Gyngor

Cymorth yw hyn tuag at dalu eich bil treth gyngor.

 

 

Budd-dal Tai/Lwfans Tai Lleol

Cymorth yw hyn tuag at dalu eich rhent.

 

 

Prydau Ysgol Am Ddim a Grant Gwisg Ysgol

Mae hyn er mwyn ymgeisio am brydau ysgol a grant gwisg ysgol i blant sy’n mynychu ysgolion uwchradd. 

Last Updated: 16/12/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud