Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y Gwasanaeth Budd-daliadau a Chyngor Ariannol

Rydym ni yma i’ch helpu gyda rhent, y dreth gyngor, prydau ysgol am ddim a grant gwisg ysgol unigryw. 

Yr enwau ar y Budd-daliadau hyn yw:

 • Budd-daliadau Tai
 • Lwfans Tai Lleol
 • Gostyngiad y Dreth Gyngor
 • Prydau ysgol am ddim/grantiau gwisg ysgol

 

Diwygio Lles

 • Cewch wybod mwy am y Credyd Cynhwysol yma    
 • Cewch wybod mwy am y Cap Ystafelloedd Gwely yma
 • Cewch wybod mwy am y Cap Budd-daliadau yma

 

 

Cyngor Ariannol – Gwasanaethau Allanol:

 

 

 

STEP CHANGE (1)

Newid Sylweddol Cyngor ar ddyledion arbenigol am ddim ac atebion dyled ymarferol

Money Advice Service

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol – Ask Ma – yn wasanaeth annibynnol, diduedd rhad-ac-am-ddim a sefydlwyd gan y Llywodraeth i gynnig cyngor a chymorth i bobl wneud y gorau o’u harian. Mae gwasanaeth newydd wedi cael ei lansio i helpu pobl i reoli eu dyledion.  Mae'r cyngor ar arian locator cyngor ar ddledion gwasanaeth yn anelu at roi mynediad at gyngor ar ddyledion am ddim adiduedd bobl.

Credit Unions

Undeb Credyd Pen-y-bont ar Ogwr – Gallwch gael gwybod beth allai eich Undeb Credyd lleol ei wneud i chi.  

Citizens Advice Bureau

Cyngor Ar Bopeth – mae’n rhoi cyngor rhad-ac-am-ddim ac yn helpu i ddatrys problemau, gan gynnwys dyledion a materion defnyddwyr, budd-daliadau, tai, materion cyfreithiol, cyflogaeth a mewnfudo.

AGE CONNECTS LOGO 2

Age Concern Morgannwg Ltd yn elusen gofrestredig sy'n bodoli i wella ansawdd bywyd i bobl hyn sy'n byw ym Mwrdeistrefi Sirol Rhondda Cynon Taf, Penybont a Merthyr.

 

 

Digwyddiadau gwybodaeth a sydd ar y gweill ar gyfer Landlordiaid Prefait as Asiantau Gosod

Rentsmartwales Logo Bg Green

Cyfraith newydd i Landlordiaid ac Asiantau Gosod Tai i gael gwybod sut mae hyn yn effeithio i chi os gwelwch yn dda cliciwch yma

Fforwm Landlordiaid Preifat – Clwb Rygbi Pen-y-bont, Heol Tondu, Pen-y-bont ar Ogwr

 • 28 Chwefror 2018 - 6pm
 • 13 Mehefin 2018 - 6pm
 • 17 Hydref 2018 - 6pm

 

 

  

Last Updated: 23/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud