Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cyn ymgeisio am Fathodyn Parcio i Bobl Anabl

Gwiriwch eich cymhwyster ar-lein yma. Os ydych yn gymwys, bydd angen i chi fod yn bresennol yn bersonol, er mwyn gwireddu deunydd adnabod/ prawf o ble rydych yn byw er mwyn lleihau nifer y ceisiadau twyllodrus a chamdriniaeth o’r cynllun.

Bydd angen i chi fod â’r holl dystiolaeth berthnasol, fel yr amlinellir yn y gwirydd cymhwyster, pan fyddwch yn gwneud cais. Yn ogystal, bydd angen i chi ddod â’r canlynol gyda chi:

  • Prawf o bwy ydych chi.
  • Ffotograff o safon pasbort a dynnwyd o fewn y 4 wythnos diwethaf. 
  • Prawf o ble rydych yn byw.

Os ydych yn gymwys i gael bathodyn, caiff ei anfon atoch yn y post ac mae’n rhaid i chi gadw at reolau’r Cynllun.

Last Updated: 24/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud