Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Bathodynnau glas ar gyfer Sefydliadau

  • Caiff Bathodyn Glas ei ddosbarthu i sefydliad sy’n gyfrifol am ofalu am bobl anabl a’u cludo.
  • Gellir ei ddosbarthu pan fydd y cerbyd sy’n perthyn i’r sefydliad i’w ddefnyddio i gludo pobl anabl a fyddai fel arfer yn gymwys i gael bathodyn eu hunain.
  • Cliciwch yma i weld y broses ymgeisio. Mae ffi o £10.00 fesul bathodyn
  • Mae arweiniad Llywodraeth Cymru yn cynghori awdurdodau lleol ei fod yn annhebygol y byddai gweithredwyr tacsi neu logi preifat a gweithredwyr cludiant cymunedol yn gymwys i gael Bathodyn Glas sefydliadol oherwydd nad ydynt fel arfer yn ymwneud â gofalu am bobl anabl a fyddai’n bodloni un neu fwy o’r meini prawf cymhwyster ar gyfer bathodyn. Wrth gwrs, gall rhai gweithredwyr ddefnyddio Bathodyn Glas unigolyn wrth gludo’r unigolyn hwnnw fel teithiwr.

     

Last Updated: 15/03/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud