Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cam-driniaeth/camddefnydd o’r Cynllun

Caiff bathodynnau eu cam-drin/camddefnyddio mewn llu o ffyrdd.  Nid yw’r canlynol yn rhestr gynhwysfawr, ond mae’n dangos y ffyrdd mwyaf cyffredin y gellir cam-drin neu gamddefnyddio bathodynnau o’r camweddau dibwys i’r rhai mwy difrifol:

Gan ddeiliad y Bathodyn

  • Defnyddio bathodyn nad yw bellach yn ddilys, e.e. wedi dyddio
  • Defnyddio bathodyn y dywedwyd ei fod wedi’i golli neu ei ddwyn
  • Caniatáu i ffrind neu berthynas ddefnyddio’r bathodyn
  • Defnyddio copi o fathodyn
  • Newid y manylion ar y bathodyn, e.e. dyddiad dod i ben
  • Gwneud cais twyllodrus, e.e. darparu gwybodaeth ffug ar y ffurflen gais neu wneud ceisiadau lluosog neu ddefnyddio bathodyn a gafwyd yn dwyllodrus

Gan drydydd parti

  • Defnyddio bathodyn rhywun arall (gyda chaniatâd neu heb yn wybod i ddeiliad y bathodyn) heb i ddeiliad y bathodyn fod yn bresennol yn y cerbyd ar ryw adeg yn ystod y daith
  • Defnyddio bathodyn a oedd yn perthyn i rywun sydd wedi marw
  • Copïo, newid neu wneud bathodynnau
Last Updated: 15/03/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud