Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ymgyrch ailgylchu’r Tŷ Llawn

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Chynllun ‘Craff am Wastraff’ yn gweithio ar y cyd trwy Ymgyrch Ailgylchu’r Tŷ Llawn i hybu gwell ailgylchu.

Yn aml, dim ond un o’r teulu fydd yn ymwneud ag ailgylchu, a hynny mewn un ystafell – y gegin.  Mae’n hawdd ailgylchu poteli llaeth, blychau plastig a phecynnau cardfwrdd yno, ond gallwch chi ailgylchu llawer o bethau ym mhob rhan o’ch tŷ – bocsys past dannedd, creiddiau papur tŷ bach, poteli siampŵ a sebon cawod, poteli persawrau a moddion, capiau poteli, amlenni, derbynebau ac ati.

Mae rhagor am y pethau y gallwch chi eu hailgylchu ym mhob rhan o’ch cartref yn ein tŷ rhyngweithiol.

Cewch chi ragor o wybodaeth am ailgylchu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr trwy ffonio 01656 643643 neu anfon neges ebost at recyclingandwaste@bridgend.gov.uk

Last Updated: 09/08/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud