Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Post sothach

Gall post sothach diangen nid yn unig fod yn boen, ond mae hefyd yn creu miloedd o dunelli o bapur gwastraff bob blwyddyn. Gallwch leihau maint y post sothach yr ydych chi’n ei dderbyn trwy gofrestru am wasanaethau am ddim fel y gwasanaeth dewis post neu wasanaeth ‘optio allan’ y Post Brenhinol ar gyfer post heb gyfeiriad.

Gellir dod o hyd i fwy o fanylion am y gwasanaethau hyn yma.

Cofiwch y gall unrhyw bost sothach diangen y byddwch chi’n ei dderbyn gael ei ailgylchu  trwy ei roi yn eich sach wen gyda’ch holl bapurau eraill, papurau newydd a chylchgronau eraill ar gyfer eich casgliad ailgylchu wythnosol.

Last Updated: 08/06/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud