Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Lleihau, ailddefnyddio, ailgylchu

Mae ‘lleihau, ailddefnyddio, ailgylchu’ yn bethau y gallwn ni eu hystyried cyn taflu unrhyw beth i safle tirlenwi.

Lleihau

Mae bod yn graff wrth siopa nid yn unig yn ein helpu i leihau gwastraff, ond mae hefyd yn ein helpu i arbed arian. Mae llunio rhestrau siopa, osgoi eitemau untro a phrynu cynhyrchion hir oes neu amldro i gyd yn helpu.

Ailddefnyddio

Mae’n wych i ailddefnyddio cynhyrchion mwy nag unwaith, naill ai at yr un diben (er enghraifft, poteli llaeth gwydr y gellir eu dychwelyd) neu at ddiben gwahanol (fel defnyddio hen botiau jam i storio bwyd). Mae trwsio cynhyrchion, eu gwerthu i rywun arall neu eu rhoi i grwpiau elusennol/cymunedol yn lleihau gwastraff. Mae’n well ailddefnyddio nac ailgylchu pa fo’n bosibl gan nad oes angen i’r eitem gael ei hailbrosesu cyn y gellir ei defnyddio eto.

Ailgylchu

Os na all cynnyrch gael ei ailddefnyddio, yna gall ailgylchu atal y gwastraff rhag cael ei anfon i safle tirlenwi trwy ei droi’n nwyddau neu gynhyrchion newydd.

Gall hyn gynnwys troi’r hen ddeunydd yn fersiwn newydd o’r un peth neu’n rhywbeth hollol wahanol. Er enghraifft, gall poteli gwydr a ddefnyddiwyd ddod yn boteli newydd neu’n rhywbeth gwahanol fel deunyddiau ffordd i’w defnyddio mewn prosiectau adeiladu.

Gellir ailgylchu llawer o eitemau trwy’r gwasanaeth casglu deunyddiau ailgylchu wythnosol a’r  canolfannau ailgylchu cymunedol.

Last Updated: 09/08/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud