Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff

LFHW E Mae hyn yn cynrychioli oddeutu traean o’r holl fwyd yr ydym ni’n ei brynu, ac mae gwastraffu bwyd hefyd yn ein taro yn ein pocedi. Caiff tua £600 miliwn ei wastraffu ar fwyd y gellid bod wedi ei fwyta yng Nghymru bob blwyddyn. Mae hynny'n gyfwerth â thua £700 y flwyddyn i bob aelwyd!

Nod Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff yw gwneud y defnydd gorau posibl o’r bwyd yr ydym ni wedi ei brynu. Mae gan gynllun Craff am Wastraff Cymru gyfoeth o gyngor, gan gynnwys syniadau storio er mwyn cadw bwyd yn ffres am fwy o amser, syniadau am ryseitiau a chanllaw dogn defnyddiol i helpu i sicrhau nad ydym ond yn coginio’r bwyd yr ydym ni ei angen.

Dyma rai syniadau da i wneud y defnydd gorau posibl o’n bwyd:

  • Trwy gynllunio prydau bwyd a gwneud rhestr siopa, rydym yn prynu dim ond beth sydd ei angen arnom.
  • Trwy rewi unrhyw fwyd na chaiff ei fwyta’n syth, gellir ei ddefnyddio rywbryd eto.
  • Er mwyn cael y gorau o’ch bwyd, dylai tymheredd eich oergell fod rhwng 1-5 gradd.
  • Er na ddylid bwyta bwyd sydd wedi mynd heibio ei ddyddiad terfyn, mae’n ddiogel i fwyta bwyd sydd wedi mynd heibio i’w ddyddiad ‘ar ei orau cyn’, er na allai fod o’r ansawdd gorau bellach.
  • Defnyddiwch fwyd dros ben i wneud prydau bwyd newydd, blasus.

Waeth pa mor ddyfeisgar ydym ni o ran gwneud y defnydd gorau posibl o’n bwyd, ni ellir osgoi rhywfaint o wastraff. Cofiwch os oes gennych chi esgyrn cyw iâr neu bysgod, crwyn llysiau neu fagiau te, gallwch ailgylchu gwastraff da trwy ei roi yn eich blwch bwyd brown ar gyfer eich casgliad ailgylchu wythnosol.

I gael gwybod mwy, gwyliwch y fideo canlynol gan Ailgylchu Dros Gymru.

 

Last Updated: 07/03/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud