Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cewynnau go iawn

Rhwng ei enedigaeth a’r cyfnod pan fydd wedi llwyddo i ddefnyddio’r poti, bydd baban yn defnyddio oddeutu 5,000 o gewynnau ar gyfartaledd.

Mae cewynnau untro yn cymryd tua 300 o flynyddoedd i fioddiraddio, gan ryddhau nwy methan i’r atmosffer, felly yn ogystal â bod yn drwm ar y boced, maent hefyd yn effeithio ar yr amgylchedd. 

Rydym yn cefnogi Ymgyrch Cewynnau Go iawn Cymru Cynaliadwy, sy’n hyrwyddo’r defnydd o gewynnau amldro ac sy’n darparu gwybodaeth a chyngor diduedd am ddewis y cewynnau go iawn cywir i chi a’ch baban.

I gael gwybod mwy, ewch i wefan yr Ymgyrch Cewynnau Go Iawn trwy glicio yma.

Cysylltiadau lleol ar gyfer "Ymgyrch Cewynnau Go Iawn" yn eich ardal chi

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi Cewynnau Go Iawn trwy ddarparu Citiau Dechreuol â chymhorthdal ar gyfer trigolion lleol sy’n feichiog neu sydd â phlentyn dan 3 oed. Mae pecyn dechreuol yn cynnwys 3 Chewyn Go Iawn ac ategolion am £25 yn lle’r pris adwerthu argymelledig o £50. I gael mwy o fanylion, cysylltwch â’r Cenhadon Cewynnau – Pen-y-bont ar Ogwr gan ddefnyddio’r manylion cysylltu a ddarperir.

Last Updated: 19/07/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud