Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Beth sy’n digwydd i fy eitemau ailgylchu?

Ynghyd â'n partner gwastraff, Kier, rydym yn ceisio ein gorau glas i sicrhau bod yr holl ddeunyddiau a gesglir gennym yn cael eu hailgylchu yn y DU.

Caiff gwastraff domestig preswylwyr ei anfon i Ganolfan Adfer Deunyddiau ac Ynni Twyni Crymlyn ger Abertawe lle y caiff ei droi’n belenni tanwydd a ddefnyddir i gynhyrchu ynni. Golyga hyn y caiff cyfran fawr o’ch gwastraff domestig ei ailgyfeirio o safleoedd tirlenwi.

Gall y prosesyddion gwastraff yr ydym yn gweithio â nhw newid wrth i farchnadoedd newydd ddod i’r amlwg, ond dengys y rhestr isod rhai o’r pethau a wneir o’ch gwastraff ailgylchu.

  • Poteli a jariau gwydr wedi'u falu'n dywod a'u defnyddio i wneud potei gwydt a jariau newydd.

  • Plasyics yn cael eu hailgylchu yn gynhyrchion plasig amrywiol megis poteli, biniau compost a pheipiau glaw.

  • Caiff cardord ei fathru a'i ddefynddio i wneud cynhyrchion newydd megis bocsys wynau, tiwbiau cardbord a hyd yn oed inswleiddio.

  • Caniau gwneud o ddur ac alwminium, gellir eu toddi i lawr i wneud cynhyrchion newydd megis rhagor o ganiau diod, tuniau neu hyd yn oed ceir.

  • Papurau newydd a chylchgronau yn cael eu hanfon i felin bapur lle maent yn cael eu golchi, mathru a'u defnyddio i wneud cynhyrchion newydd.

Os hoffech gael gwybod mwy am yr hyn sy’n digwydd i’ch gwastraff ailgylchu, ceir llawer o fideos ar wefan Ailgylchu dros Gymru sy’n dangos beth sy’n digwydd i amrywiaeth o ddeunyddiau pan fyddant wedi’u casglu o’ch cartref.

I gael mwy o wybodaeth, anfonwch e-bost atom yn cleanupthecounty@bridgend.gov.uk

Last Updated: 07/03/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud