Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ymwybyddiaeth o wastraff

A ydych chi’n darllen yn wastadol am 'Y Recyclables' yn y papur newydd lleol? A ydych chi wedi clywed am ailgylchu ar y radio? Efallai bod 'Eco Eli' wedi ymweld â’ch plentyn yn yr ysgol? Rydym yn ymrwymedig i ledaenu’r gair am sut y gallwn ni i gyd weithio gyda’n gilydd i ofalu am yr amgylchedd ar gyfer y cenedlaethau i ddod.

Pa un a yw’n addysgu plant ysgol am ofalu am yr amgylchedd, cynnal ymgyrchoedd i hyrwyddo ailgylchu, neu, yn syml, rhannu syniadau ar sut i wneud y defnydd gorau posibl o fwyd sydd dros ben, rydym yn ymrwymedig i helpu preswylwyr lleol leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu mwy.

Ydych chi’n credu eich bod yn ymwybodol o wastraff? Dilynwch y dolenni isod i ganfod faint yr ydych chi yn ei wybod mewn gwirionedd am fod yn wyrdd.

Last Updated: 10/03/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud