Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Sbwriel

Mae'r  Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 yn nodi os yw unigolyn yn gollwng, taflu, gosod neu’n gadael unrhyw beth sy’n difwyno man cyhoeddus, mae'n cyflawni trosedd sbwriel.

Sbwriel yw unrhyw beth na chaiff ei waredu’n briodol, o orchudd losin bach i fagiau mawr o wastraff.

Rydym yn gwario bron i £2 filiwn yn casglu sbwriel o fannau cyhoeddus a biniau sbwriel bob blwyddyn ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Mae glanhau gwm cnoi oddi ar balmentydd yn dasg arbennig o gostus sy’n cymryd llawer o amser.

Mae’r cyngor yn cyflogi Swyddogion Gorfodi Sifil sy’n gallu cosbi taflwyr sbwriel dan Ddeddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2005, trwy osod hysbysiadau cosb penodedig o £100. Mae taflu sbwriel yn drosedd a allai olygu dirwy o hyd at £2,500.

I gael gwybodaeth am gael gwared â sbwriel neu am dipio anghyfreithlon ar dir sy’n eiddo preifat, cliciwch yma.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â (01656) 643643 neu anfonwch e-bost at recyclingandwaste@bridgend.gov.uk

Last Updated: 31/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud