Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Graffiti

Mae cynhyrchu graffiti yn weithred wrthgymdeithasol, anghyfreithlon sy’n creu argraff negyddol o ardal ac yn cyfrannu at ofn pobl o drosedd.

Rydym ni'n gyfrifol am lanhau graffiti oddi ar adeiladau a safleoedd sy’n eiddo i’r cyngor, ond y perchennog neu’r deiliad sy’n gyfrifol am gael gwared ag ef oddi ar eiddo preifat.

Os byddwch chi’n gweld graffiti neu os hoffech hysbysu am sbwriel, ffoniwch ni gyda’r manylion ar 01656 643643 neu e-bostiwch cleanupthecounty@bridgend.gov.uk.

Last Updated: 07/03/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud