Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cerbydau wedi eu gadael

Mae gan y cyngor yr hawl i symud a chael gwared â cherbydau wedi eu gadael dan Ddeddf Gwaredu Sbwriel (Amwynder) 1978. Fodd bynnag, ni cheir symud cerbydau wedi eu gadael oddi ar dir preifat heb ganiatâd perchennog y tir.

Sut ydych chi'n gwybod a yw cerbyd wedi ei adael?

Yn gyffredinol, mae gan gerbydau wedi eu gadael yr un nodweddion cyffredin. Mae’n bosibl bod cerbyd wedi ei adael os yw:

 • heb dreth, a heb geidwad cerbyd cyfredol ar gofnod yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA);
 • heb symud am gyfnod sylweddol o amser;
 • wedi ei ddifrodi’n sylweddol, mewn cyflwr gwael neu’n anaddas ar gyfer y ffordd fawr;
 • wedi ei losgi’n ulw; neu
 • heb un neu fwy o’i rifau cerbyd.

Sut y gallaf i hysbysu am gerbyd wedi ei adael?

Os ydych chi’n credu bod cerbyd wedi ei adael, ffoniwch ni ar 01656 643643 neu e-bostiwch cleanupthecounty@bridgend.gov.uk i roi gwybod i ni. Mae’n bwysig eich bod yn rhoi cymaint o wybodaeth â phosibl i ni fel y gallwn ddod o hyd i’r cerbyd ac ymdrin ag ef.

Pan fo’n bosibl, gadewch i ni wybod:

 • rhif cofrestru’r cerbyd (os gellir ei ddarllen);
 • gwneuthuriad, model a lliw'r cerbyd; a
 • ble y gallwn ddod o hyd i’r cerbyd.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Pan fyddwn wedi dod o hyd i’r cerbyd wedi ei adael, byddwn yn rhoi tag a hysbysiad i symud cerbyd arno. Os na chaiff y cerbyd ei symud o fewn saith niwrnod, neu os na ellir dod o hyd i’r perchennog, byddwn yn ei symud er mwyn cael gwared ag ef.

Cerbydau wedi eu gadael

Mae gan y cyngor yr hawl i symud a chael gwared â cherbydau wedi eu gadael dan Ddeddf Gwaredu Sbwriel (Amwynder) 1978. Fodd bynnag, ni cheir symud cerbydau wedi eu gadael oddi ar dir preifat heb ganiatâd perchennog y tir.

Sut ydych chi'n gwybod a yw cerbyd wedi ei adael?

Yn gyffredinol, mae gan gerbydau wedi eu gadael yr un nodweddion cyffredin. Mae’n bosibl bod cerbyd wedi ei adael os yw:

 • heb dreth, a heb geidwad cerbyd cyfredol ar gofnod yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA);
 • heb symud am gyfnod sylweddol o amser;
 • wedi ei ddifrodi’n sylweddol, mewn cyflwr gwael neu’n anaddas ar gyfer y ffordd fawr;
 • wedi ei losgi’n ulw; neu
 • heb un neu fwy o’i rifau cerbyd.

Sut y gallaf i hysbysu am gerbyd wedi ei adael?

Os ydych chi’n credu bod cerbyd wedi ei adael, ffoniwch ni ar 01656 643643 neu e-bostiwchcleanupthecounty@bridgend.gov.uk i roi gwybod i ni. Mae’n bwysig eich bod yn rhoi cymaint o wybodaeth â phosibl i ni fel y gallwn ddod o hyd i’r cerbyd ac ymdrin ag ef.

Pan fo’n bosibl, gadewch i ni wybod:

 • rhif cofrestru’r cerbyd (os gellir ei ddarllen);
 • gwneuthuriad, model a lliw'r cerbyd; a
 • ble y gallwn ddod o hyd i’r cerbyd.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Pan fyddwn wedi dod o hyd i’r cerbyd wedi ei adael, byddwn yn rhoi tag a hysbysiad i symud cerbyd arno. Os na chaiff y cerbyd ei symud o fewn saith niwrnod, neu os na ellir dod o hyd i’r perchennog, byddwn yn ei symud er mwyn cael gwared ag ef.

Last Updated: 08/03/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud