Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cael gwared â sbwriel

Os caiff gwastraff ei symud o’ch cartref gan gludydd sbwriel heb ei gofrestru a’i ddympio’n anghyfreithlon, gellid eich erlyn.

O dan reoliadau ‘dyletswydd gofal’ gwastraff, rhaid i breswylwyr sicrhau bod unrhyw wastraff cartref, gwastraff gardd a gwastraff adeiladu yn cael ei waredu’n briodol, gan ddefnyddio gweithredwyr trwyddedig.

Os gall gwastraff a ddympiwyd yn anghyfreithlon gael ei olrhain yn ôl i’ch cartref chi ac nad ydych wedi gwneud ymdrech resymol i sicrhau ei fod yn cael ei waredu’n briodol, gallech wynebu dirwy o hyd at £5000.

Fel arfer, mae angen trwydded cludwr sbwriel ar grefftwyr adeiladu a gweithwyr cysylltiedig i adeiladu, clirwyr tai, manwerthwyr a delwyr metel sgrap, felly sicrhewch eich bod yn cydymffurfio â'r gyfraith trwy ofyn am eu rhif trwydded bob amser cyn iddynt ddechrau gweithio.

Os na all contractwr ddarparu ei rif cludwr gwastraff, peidiwch â derbyn ei wasanaeth a dywedwch wrtho am siarad ag Asiantaeth yr Amgylchedd ar 08708 506506.

Gall deiliaid tai gael gwared â’u gwastraff am ddim yn ein canolfannau ailgylchu cymunedol lleol, a gall trigolion hefyd ddefnyddio ein gwasanaeth casglu gwastraff swmpus. Gellir cael gwasanaethau tebyg gan gludwyr sbwriel cofrestredig yma.

I gael gwybod am wastraff busnes a masnach, cliciwch yma, neu ffoniwch ni ar 01656 643643 neu e-bostiwch cleanupthecounty@bridgend.gov.uk i gael mwy o wybodaeth.

Last Updated: 09/08/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud