Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y gyfraith amgylcheddol a gorfodi

Mae cerbydau wedi eu gadael, baw cŵn, graffiti, sbwriel a thipio anghyfreithlon yn peri i’n strydoedd edrych yn fudr. Nid oes unrhyw un eisiau gweld ymddygiad gwrthgymdeithasol o’r fath, ond a oeddech chi’n gwybod ei fod yn drosedd?

Ceir deddfau amrywiol sy’n ceisio lleihau ein heffaith ar yr amgylchedd, a gall methu â’u dilyn olygu y bydd troseddwyr yn wynebu dirwyon sylweddol.

A ydych chi’n gwybod y rheolau? Dilynwch y dolenni isod er mwyn sicrhau eich bod yn ymdrin â gwastraff mewn modd cyfrifol.

Last Updated: 07/03/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud