Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Canolfannau ailgylchu cymunedol

O dan y trefniadau newydd ar gyfer casglu gwastraff a deunyddiau i’w hailgylchu, bydd safleoedd amwynderau dinesig presennol y fwrdeistref sirol yn troi’n Ganolfannau Ailgylchu Cymunedol. Ar y dudalen hon, cewch ragor o wybodaeth am yr hyn a fydd yn digwydd pan fyddant yn agor ddydd Mehefin  2017.

Pryd fydd y Canolfannau Ailgylchu Cymunedol yn agor?

Bydd y safleoedd presennol yn cau ddydd Sul 4 Mehefin 2017 ac yn ailagor fel Canolfannau Ailgylchu Cymunedol newydd ddydd Llun 5 Mehefin 2017.

Byddant ar agor rhwng 8am a 8pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 8am a 6pm ar benwythnosau tan 30 Medi.  

Rhwng 1 Hydref 2017 a 31 Mawrth 2018, byddant ar agor rhwng 8.30am a 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Sul.

A fydd pobl yn gallu mynd â bagiau duon yn llawn o sbwriel i’r Canolfannau Ailgylchu Cymunedol?

Ni fydd yn bosibl i chi daflu bag bin i sgip heb wneud yn siŵr yn gyntaf nad oes eitemau y gellir eu hailgylchu yn y bag.

Os byddwch yn mynd â bagiau duon i Ganolfan Ailgylchu Gymunedol, bydd yn rhaid i chi agor y bag, tynnu’r holl eitemau y gellir eu hailgylchu allan ohono a rhoi’r rheini yn y sgipiau priodol yn gyntaf.

Sut fydd hyn yn gweithio?

Bydd lle i chi osod bagiau ar fyrddau wrth ochr y cynwysyddion ailgylchu. Bydd angen i chi agor y bagiau, tynnu unrhyw eitem y gellir ei ailgylchu allan ohonynt a’u rhoi yn y cynwysyddion priodol.

Yna, byddwch yn gallu rhoi’r eitemau eraill mewn cynhwysydd ar wahân ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu.

A fydd yn bosibl osgoi gorfod gwneud hyn?

Os ydych yn bwriadu mynd â gwastraff i Ganolfan Ailgylchu Gymunedol, mae’n bwysig eich bod yn didoli’r gwastraff cyn mynd i’w gwneud yn haws rhoi eitemau yn y cynwysyddion ailgylchu priodol wrth i chi gyrraedd.  

Mae Rhondda Cynon Taf wedi cyflwyno system debyg yn barod ac, yn ôl eu cofnodion nhw, mae dros 90% o eitemau’n cael eu hailgylchu. 

Ar hyn o bryd, mae gennych ddau flwch du i’w defnyddio fel rhan o’r cynllun presennol, ond nid oes angen y rhain ar gyfer y cynllun ailgylchu newydd. Felly, gallwch eu defnyddio i’ch helpu i gludo eitemau y byddwch yn eu didoli ymlaen llaw cyn cychwyn i’r Ganolfan Ailgylchu Gymunedol.

A yw hyn yn berthnasol i bobl mewn amgylchiadau arbennig?

Ydi – mae’n berthnasol i bawb sy’n dewis mynd â sbwriel i Ganolfan Ailgylchu Gymunedol.

A fydd staff wrth law i roi cyngor a chymorth?

Bydd – bydd staff o Kier yn fodlon rhoi cyngor a chymorth i bawb sy’n defnyddio’r Canolfannau Ailgylchu Cymunedol.

A fydd y canolfannau’n cynnwys cyfleusterau sy’n cynnig eitemau y mae’r perchnogion am gael gwared arnynt ond sydd mewn cyflwr da?

Rydym yn ystyried hyn a bydd gennym ragor o wybodaeth cyn bo hir.

Last Updated: 13/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud