Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cwestiynau cyffredin am y cynllun ailgylchu newydd

Bydd y trefniadau newydd ar gyfer casglu gwastraff a deunyddiau i’w hailgylchu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dechrau ddydd Mehefin 2017.

Rydym wedi cael cwestiynau am y cynllun newydd yn barod ac rydym wedi’u rhannu’n gategorïau.

Cliciwch ar y dolenni isod i weld sut y bydd y Cyngor yn casglu gwastraff a deunyddiau i’w hailgylchu yn y dyfodol.

Byddwn yn diweddaru’r Cwestiynau Cyffredin hyn wrth i ragor o wybodaeth ddod i law.

Dysgwch pam rydym wedi datblygu’r system newydd, a rhagor.

Manylion am yr offer newydd sy’n debygol o gael ei ddanfon i’ch cartref, sut y bydd y system casglu clytiau newydd yn gweithio, a rhagor.

Gwybodaeth am fagiau ychwanegol i deuluoedd mawr, casglu â chymorth, gwastraff meddygol, sut y byddwn yn ymdrin â’r rhai sy’n camddefnyddio’r cynllun.

Gwybodaeth am newidiadau yn y modd y byddwch yn mynd â gwastraff ac eitemau i’w hailgylchu i’r Canolfannau Ailgylchu Cymunedol newydd.

Atebion i rai cwestiynau cyffredin am y system newydd.

Last Updated: 13/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud