Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwastraff busnes a masnach

Caiff gwastraff o safleoedd busnes a masnach, yn ogystal â gwastraff o safleoedd a ddefnyddir ar gyfer chwaraeon, hamdden ac adloniant ei ystyried yn wastraff masnach.

Gall busnesau ddewis defnyddio unrhyw gontractwr casglu gwastraff cyfrifol i gael gwared â’u gwastraff neu gallant ddewis defnyddio gwasanaeth casglu gwastraff masnach dibynadwy y cyngor. Rydym yn cynnig y gwasanaeth hwn am dâl i fusnesau o fewn Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Yn rhan o’n gwasanaeth, gallwn ddarparu ystod o gynwysyddion i helpu busnesau i storio eu gwastraff rhwng casgliadau, yn dibynnu ar faint o wastraff sy’n cael ei gynhyrchu a nifer y casgliadau gwastraff bob wythnos:

  • Bin Olwynion 360ltr
  • Bin Olwynion 660ltr
  • Bin Olwynion 1100ltr
  • Sachau Gwastraff Masnach

I gael mwy o wybodaeth, ffoniwch ni ar (01656) 643643 neu e-bostiwch

Kss.commercialwasteservices@kier.co.uk

Nodwch na cheir mynd â gwastraff masnach i unrhyw un o’r canolfannau ailgylchu deunyddiau cartref gan fod y safleoedd hyn ddim ond wedi’u trwyddedu i dderbyn gwastraff cartref.

Last Updated: 31/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud