Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Pryd fydd angen trwydded tipio arnaf?

Os ydych chi eisiau mynd a fan neu drelar i’ch canolfan ailgylchu cymunedol lleol, mae’n bosibl y bydd angen trwydded tipio arnoch. Mae hyn yn ein helpu i reoli faint o wastraff nad yw o aelwydydd a gaiff ei adael.

Pa gerbydau sydd angen trwydded?

  • Fan hyd at faint fan ‘SWB transit’
  • Trelars rhwng 5 troedfedd ac 6 troedfedd 6 modfedd (1.5 metr i 2 fetr) o hyd
  • Cerbydau SUV 4x4 (gyda chefn agored neu gaeedig)

Ni chaniateir i gerbydau na threlars mwy ddefnyddio Canolfannau Ailgylchu Cymunedol. Os ydych yn defnyddio car neu drelar dan 5 troedfedd o hyd, NID OES angen i chi gofrestru eich cerbyd cyn eich ymweliad.

Nodwch na cheir mynd â faniau na threlars i’n canolfan ym Mrynmelyn.

Sut y gallaf i gael trwydded?

Gellir cael trwydded tipio am ddim trwy ein ffonio ar 01656 643643 o leiaf 48 awr cyn eich bod yn bwriadu ymweld ag un o’r canolfannau. Bydd angen i chi ddarparu’r manylion canlynol:

  • Enw a chyfeiriad
  • Rhestr o’r eitemau rydych chi’n eu cludo
  • Y dyddiad a’r ganolfan benodol rydych chi’n dymuno ei defnyddio
  • Rhif cofrestru, gwneuthuriad a model eich cerbyd 

Nodwch, mewn rhai achosion, efallai y bydd angen i ni archwilio’r gwastraff yr ydych yn dymuno cael gwared ag ef yn eich cartref cyn caniatáu trwydded.

Deunyddiau a reolir

Os ydych yn dymuno cael gwared ar asbestos, bydd rhaid trefnu archwiliad cyn eich ymweliad. Efallai bydd angen i chi dalu ffi am hyn.

Dosberthir bwrdd plastr a rwbel fel gwastraff adeiladu a chaiff ei gyfyngu i ddau fag hydrin yn unig. Os oes gennych chi fwy na hyn, dylid trefnu dulliau eraill o gael gwared â’r deunyddiau trwy sgip neu gwmni gwaredu gwastraff.

Last Updated: 09/10/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud