Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Lleoliadau ac amserau agor

Mae tair canolfan ailgylchu cymunedol yn gwasanaethu trigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar hyn o bryd, sef canolfannau  Brynmenyn, Maesteg a Tythegston. Edrychwch ar y map isod i ddod o hyd i’ch canolfan leol.

HRC Map

Lleoliadau

Tythegston

Davies (Bros) Waste
Llandudwg
CF32 0NE

Heol Ty Gwyn

Ystâd Ddiwydiannol Heol Tŷ Gwyn
Maesteg
CF34 0BQ

Bryncethin

Ystâd Ddiwydiannol Brynmenyn,
Brynmenyn
CF32 9SZ

Amserau agor

Mae ein canolfannau ar agor i drigolion lleol yn ystod yr amserau canlynol (Nodwch fod pob safle ar gau Ddydd Nadolig, Dydd San Steffan a Dydd Calan):

1 Ebrill - 30 Medi: 8.30am - 8pm (Llun - Gwener)
8.30am - 6pm (Sadwrn - dydd Sul)
1 Hydref - 31 Mawrth: 8.30am - 4.30pm (saith niwrnod yr wythnos)

Bydd y clwydau yn cau 10 munud cyn amser cau'r safle.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â (01656) 643643 neu anfonwch e-bost at recyclingandwaste@bridgend.gov.uk

Last Updated: 09/08/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud