Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Beth gaf i ei ailgylchu yn fy nghanolfan leol?

Cyn ymweld â’ch canolfan ailgylchu cymunedol leol, gwiriwch y rhestr isod i weld a allwn ni dderbyn yr eitemau yr ydych chi yn dymuno eu hailgylchu. Peidiwch â gadael gwastraff y tu allan i’r canolfannau ailgylchu – gallech chi gael eich erlyn oherwydd eich bod yn tipio'n anghyfreithlon.

Er mwyn osgoi oediadau, didolwch eich eitemau ailgylchu cyn cyrraedd y ganolfan ailgylchu fel y gellir eu rhoi yn y cynwysyddion cywir. Ceir rhoi bagiau gwastraff domestig yn y sgip gwastraff cyffredinol, ond ni fyddant yn cael eu derbyn os ydynt yn cynnwys unrhyw ddeunydd y gellir ei ailgylchu.

Asbestos (yn ein canolfan yn Tythegston gyda thrwydded tipio yn unig. Efallai y bydd angen i chi dalu ffi.) Batris ceir
Beiciau Trugareddau
Caniau Cardboard
Olew coginio Silindrau nwy
Poteli gwydr a jariau Gwastraff gwyrdd gan gynnwys pob math o wastraff o’r ardd

Cyfarpar trydanol ac electronig gwastraff

Oergelloedd a rhewgelloedd
Olew moduron Papur
Paent Plastig
Metel sgrap Pridd
Tecstilau Pren a dodrefn

Dosberthir bwrdd plastr a rwbel fel gwastraff adeiladu a chaiff ei gyfyngu i ddau fag hydrin yn unig. Os oes gennych chi fwy na hyn, dylid trefnu dulliau eraill o gael gwared â’r deunyddiau trwy sgip neu gwmni gwaredu gwastraff.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â (01656) 643643 neu anfonwch e-bost at recyclingandwaste@bridgend.gov.uk

Last Updated: 06/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud