Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Pwyntiau ailgylchu

Mae safleoedd ailgylchu amrywiol a redir yn breifat ar gael ledled y fwrdeistref sirol sy’n ailgylchu meintiau bychain o bapur, llyfrau, plastigau, caniau a thecstilau.

Nodwch y gellir ailgylchu pob papur gwastraff, heblaw am amlenni mewn banciau papur, a gellir ailgylchu dillad, dillad gwely, esgidiau a charpiau mewn banciau tecstil.

Cofiwch gadw canolfannau ailgylchu yn lân, ac ewch ag unrhyw fagiau plastig neu flychau adref gyda chi.

Er mwyn canfod beth y cewch ei ailgylchu yn eich ardal chi, gweler y tabl isod.

Lleoliad Papur a cherdyn Llyfrau a CDs Tecstilau ac esgidiau Plastigau cymysg a chaniau Gwydr Ailgylchu cymysg
Tesco Cae’r Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr  
Tesco Ffordd y Bont-faen, Pen-y-bont ar Ogwr          
Maes parcio Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr          
Asda, Pen-y-bont ar Ogwr          
Sainsbury's, Pen-y-bont ar Ogwr          
Asda, Maesteg            
Tesco, Maesteg    
Maes Parcio Heol Llynfi, Maesteg            
Last Updated: 07/03/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud