Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwastraff swmpus

Caiff trigolion lleol ddefnyddio ein gwasanaeth gwastraff swmpus i gael gwared ag amrywiaeth eang o eitemau cartref mawr.

Mae’r gwasanaeth yn costio £15 am hyd at dair eitem, a gallwch drefnu i eitemau ychwanegol gael eu casglu am £5 yr un, hyd at uchafswm o 15 eitem.

I archebu eich casgliad neu i gael cyngor ynghylch y gwasanaeth Gwastraff Swmpus, ffoniwch y llinell gymorth ar Pen-y-bont (01656) 643643. Ar ôl archebu, bydd y casgliad yn cael ei wneud o fewn 10 niwrnod gwaith.

Nid ydym yn gallu casglu eitemau a ystyrir yn wastraff adeiladu. Er mwyn canfod a allwn ni gasglu’r eitem yr ydych am gael gwared â hi, gweler y rhestr isod.

Taliadau casglu gwastraff swmpus

Eitem y codir tâl amdano

Nid ydym yn casglu

Soffa

Eitemau o ystafell ymolchi gan gynnwys pibelli, teils ac ati

Cadair

Bwyler cyfunol

Uned lolfa

Rheiddiadur

Bwrdd

Pibelli glaw

Carped / llawr meddal (fesul ystafell)

Ffensys

Isgarped (fesul ystafell)

Drysau garej

Lle tân pren

Gatiau

Tân (nwy/trydan)

Llawr laminedig

Drws (mewnol)

Teils

Gwaelod gwely

Ffenestri

Matres

Baddon

Pen uchaf gwely

Toiled

Pen isaf gwely

Gwaelod cawod

Teledu

Caban cawod

Peiriant golchi / peiriant sychu dillad

Basn

Oergell / rhewgell

Rwbel / seiliau caled

Popty / popty ping

Tiwbiau fflwroleuol

Ffwrn wedi’i fewnosod

Gwastraff gwyrdd

Pentan wedi’i fewnosod

sied ardd

Peiriant golchi llestri

drws allanol

Gwyntyll echdynnu

pren

Peiriant torri glaswellt

 

Mainc gardd

 

Cadair gardd

 

Llinell droi i sychu dillad

 

Prosesydd cyfrifiadur

 

Monitor

 

Bysellfwrdd

 

Eitem drydanol fach

 

Taliadau casglu gwastraff swmpus

Bydd angen asesiad ar gyfer yr eitemau canlynol:

  • unedau cegin
  • arwynebau gwaith
  • pren rhydd
  • ychydig o wastraff rhydd – tâl lleiaf £25

Sylwer nad yw’r casgliad gwastraff swmpus ar gael ar gyfer busnesau na landlordiaid llety rhent. Ystyrir eu gwastraff nhw yn wastraff masnachol.

Nid oes cyfyngiad o ran faint o weithiau y gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth ar gyfer casglu gwastraff swmpus o’r cartref.

Last Updated: 07/03/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud