Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwasanaeth casglu gwastraff gardd

Ailgylchu eich gwastraff gardd

Codir tâl tanysgrifio blynyddol, sengl am y cynllun, sy’n £28 ar gyfer 2018, gyda thâl gostyngol o £24 i bensiynwyr. Mae pob cartref sy’n cymryd rhan yn derbyn dau sach gardd ar gyfer casglu a chadw eu gwastraff gardd yn barod ar gyfer eu diwrnod casglu; gellir prynu sachau ychwanegol am dâl bychan. Sylwch, os gwelwch yn dda, y codir y tâl yn flynyddol am y sachau ychwanegol, ar ben y tâl tanysgrifio.

Cewch ailgylchu’r gwastraff gardd canlynol yn y modd hwn Nid ydym yn gallu derbyn

Planhigion, blodau a chwyn
Glaswellt a dail
Torion gwrychoedd

Gwastraff y gegin – defnyddiwch eich blwch bwyd brown yn hytrach
Gwastraff cyffredinol – ailgylchwch cymaint â phosibl
Pridd, rwbel na logiau
Rhywogaethau ymledol fel Chwyn Clymog Siapan

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch ar (01656) 643643 neu drwy e-bost cleanupthecounty@bridgend.gov.uk

Cofiwch y gallwch ailgylchu eich gwastraff gardd yn ogystal â llawer o ddeunyddiau eraill am ddim yn eich Canolfan Ailgylchu Cymunedol agosaf.

 

£28 yw’r taliad tanysgrifio blynyddol unigol ar gyfer 2018 ac mae gostyngiad i lawr i £24 ar gael i bensiynwyr. Gellir cofrestru o’r 1 Chwefror ymlaen, a’r cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cysylltu â’r cyngor ar (01656) 643643 gyda’ch manylion cyswllt a thalu’r tanysgrifiad. Bydd y casgliadau gwastraff gardd yn dechrau ar yr wythnos sy’n dechrau ar y 19/03/18 a bydd y casgliadau olaf yn ystod yr wythnos sy’n dodi ben ar y 16/11/18. 

Amodau’r Gwasanaeth

Er mwyn helpu’r gwasanaeth i redeg yn ddidrafferth, darllenwch yr amodau hyn yn ofalus:

  • Gwneir y casgliadau bob pythefnos rhwng 19/03/18 a 16/11/18 ar yr un diwrnod â'ch casgliad gwastraff na ellir ei ailgylchu.
  • Mae’n rhaid rhoi’r bagiau y tu allan wrth ymyl y ffordd rhwng 7pm gyda’r nos y noson cynt, a 7am ar ddiwrnod y casgliad.
  • Mae’r gwasanaeth ar gael i Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i drigolion yn unig.
  • Codir tâl trwy danysgrifiad unigol ar gyfer y cyfnod rhwng 19/03/18 a 16/11/18, ac mae’n rhaid ei dalu cyn derbyn y gwasanaeth casglu. Ni chewch eich arian yn ôl.
  • Ni ellir trosglwyddo’r gwasanaeth o un preswylydd i’r llall, ond os ydych chi’n symud tŷ, cewch drosglwyddo’r gwasanaeth i’r cyfeiriad newydd os yw’n parhau i fod ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Cysylltwch â’r cyngor i roi manylion eich cyfeiriad newydd iddynt.
  • Dim ond eitemau ar y rhestr y cewch eu gwaredu, ac mae’n rhaid iddynt fod yn rhydd yn y sachau a heb fod wedi eu cynnwys mewn bagiau. Os bydd sachau gardd yn cynnwys eitemau nad ydynt yn cael eu caniatáu, ni fyddant yn cael eu casglu nes i’r eitemau hynny gael eu tynnu o’r sachau a nes i’r sachau gael eu rhoi y tu allan ar gyfer y casgliad nesaf a drefnwyd.
  • Os yw’r sachau’n rheolaidd yn cynnwys eitemau nad ydynt yn cael eu caniatáu, rhoddir mwy o gyngor.
  • Nid yw’r cyngor yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros anaf a achosir trwy ddefnyddio’r sachau’n amhriodol.
  • Er mwyn prynu sachau ychwanegol (£5), ffoniwch 01656 643643. Sylwch, os gwelwch yn dda, y codir y tâl yn flynyddol am sachau ychwanegol, ar ben y tâl tanysgrifio.
  • Er mwyn cael sach yn lle un sydd wedi mynd ar goll neu wedi ei ddifrodi, neu i ddweud am gasgliad a gollwyd, ffoniwch 01656 643643
Last Updated: 29/01/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud