Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cwestiynau Cyffredin ynghylch casglu deunyddiau ailgylchu

Sut y dylwn i storio fy neunyddiau ailgylchu?

I weld rhestr lawn o’r eitemau y cewch eu storio ym mhob un o’ch cynwysyddion ailgylchu, cliciwch yma. Os nad oes gennych chi gynwysyddion ailgylchu neu os oes angen rhai newydd arnoch, ffoniwch ni ar 01656 643643 neu anfonwch neges e-bost i recyclingandwaste@bridgend.gov.uk

Ble y dylwn i roi fy miniau i’w casglu?

Mae'n rhaid gosod pob bin a chynhwysydd wrth ochr y ffordd y tu allan i’ch cartref, ar y pwynt y mae eich cartref yn dod i gysylltiad â’r palmant neu'r ffordd. Y pwynt casglu ar gyfer cartrefi â lonydd bach hir yw’r pwynt y mae’r lôn bach yn cysylltu â’r ffordd.

A gaf i roi rhif fy nhŷ ar fy nghynwysyddion?

Cewch, caiff preswylwyr ychwanegu rhif eu tŷ ar eu cynwysyddion fel bod y timau casglu’n gwybod ble i’w dychwelyd pan fyddant wedi cael eu gwacau.

Sut y dylwn i defnyddio fy nghynwysyddion cegin ar gyfer gwastraff bwyd?

Ceir rhoi sbarion yn syth i mewn yn y blwch cegin a phan fydd y bag y gellir ei gompostio yn llawn, gellir ei dynnu allan a’i roi yn y bin gwastraff cegin y gellir ei gadw y tu allan. Rhowch y bin gwastraff cegin allan i’w gasglu bob wythnos.

I ble mae fy ngwastraff ailgylchu yn mynd ar ôl iddo gael ei gasglu?

Caiff eich gwastraff ailgylchu ei gludo i gwmnïau ailgylchu amrywiol er mwyn ei droi’n ddeunyddiau eraill. Cliciwch yma i gael gwybod mwy.

Beth sy’n digwydd i fy ngwastraff bwyd ar ôl iddo gael ei gasglu?

Caiff eich gwastraff bwyd ei drin mewn ‘treulydd anaerobig’ a’i ddefnyddio i gynhyrchu ynni a gwrtaith. Cliciwch yma i gael gwybod mwy.

Sut y gallaf i sicrhau y bydd fy nghardbord yn cael ei gasglu?

  • Rhwygwch, plygwch neu fflatiwch y cardbord fel ei fod yn ffitio yn eich sach oren. Gofynnir i chi wneud hyn oherwydd pan ein bod yn gwacau eich bagiau rydym yn didoli’r holl ddeunyddiau i mewn i adrannau ar wahân ar ochr y cerbyd ailgylchu. Bydd darnau mawr o gardbord yn llenwi’r adran ac yn achosi oediadau i’n gwasanaeth casglu.
  • Peidiwch â rhoi gwydr y tu mewn i’ch blychau cardbord.

 phwy y dylwn i gysylltu pe byddai gennyf fwy o gwestiynau?

Os oes gennych fwy o gwestiynau, ffoniwch ni ar 01656 643643 neu e-bostiwch recyclingandwaste@bridgend.gov.uk

Last Updated: 08/06/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud