Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Casglu sbwriel

Rydym yn darparu casgliad bagiau gleison bob pythefnos ar gyfer deunyddiau na ellir eu hailgylchu trwy ein gwasanaeth casglu deunyddiau ailgylchu ochr y ffordd.

Yn rhan o’r gwasanaeth, gofynnir i breswylwyr beidio â rhoi eu bagiau allan cyn 7pm y noson cyn y casgliad, sy’n cychwyn am 7am y diwrnod canlynol. Mae hyn yn helpu i atal bagiau rhag cael eu rhwygo ac achosi problemau sbwriel. Gallai preswylwyr sy’n rhoi eu bagiau allan ar adegau gwahanol i’r amserau hyn wynebu hysbysiad cosb benodedig o £100 neu hyd yn oed cael eu cosbi dan Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990.

Byddwch yn ofalus wrth roi eich bagiau allan i'w casglu er mwyn osgoi damweiniau i gerddwyr sy’n pasio heibio. Lapiwch unrhyw bethau miniog yn ofalus mewn papur newydd, gan y bydd hyn yn osgoi anafu ein gweithwyr casglu sbwriel.

Gall amgylchiadau na ellir eu rhagweld, fel tywydd garw, beri i’r amserau casglu amrywio.

 Eitemau na dderbynnir mewn casgliad bagiau gleison:

  • Gwastraff gardd
  • Eitemau gwaith trin y tŷ - paent, tuniau paent, cerrig, graean, rwbel, gwastraff adeiladwyr, teils 
  • Gwastraff clinigol – gwastraff meddygol, nodwyddau
  • Anifeiliaid anwes wedi marw
  • Olew coginio
  • Olew injan
  • Eitemau trydanol
  • Gwastraff masnach
  • Gwastraff peryglus (sylweddau, cemegau, paent, olew injan, batris, tiwbiau fflwroleuol a bylbiau golau sy’n cynnwys mercwri, gwenwyn, abwyd)
  • Asbestos

Er mwyn atal sbwriel rhag gorffen ei daith mewn safle tirlenwi, ceisiwch ailgylchu cymaint â phosibl. I gael gwybod eich diwrnod casglu, cliciwch yma

I gael mwy o wybodaeth, ffoniwch ni ar (01656) 643643 neu e-bostiwch recyclingandwaste@bridgend.gov.uk

Trefniadau casglu ar adeg Gwyliau Banc

Pan fydd gwyl banc yn effeithio ar eich diwrnod casglu sbwriel arferol, byddwn yn diweddaru'r dudalen hon er mwyn eich hysbysu am y trefniadau newydd.  

 

DALIWCH SYLW sicrhewch fod gwydr a gwrthrych pigog wedi ei lapio yn ofalus mewn papur newyddion cyn ei rhoi mewn sachau plastig er mwyn osgoi gwneud niwed i’r casglwyr ysbwriel.

Last Updated: 23/01/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud