Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Casglu sbwriel

Rydym yn darparu casgliad bagiau gleison bob pythefnos ar gyfer deunyddiau na ellir eu hailgylchu trwy ein gwasanaeth casglu deunyddiau ailgylchu ochr y ffordd.

Yn rhan o’r gwasanaeth, gofynnir i breswylwyr beidio â rhoi eu bagiau allan cyn 7pm y noson cyn y casgliad, sy’n cychwyn am 7am y diwrnod canlynol. Mae hyn yn helpu i atal bagiau rhag cael eu rhwygo ac achosi problemau sbwriel. Gallai preswylwyr sy’n rhoi eu bagiau allan ar adegau gwahanol i’r amserau hyn wynebu hysbysiad cosb benodedig o £100 neu hyd yn oed cael eu cosbi dan Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990.

Byddwch yn ofalus wrth roi eich bagiau allan i'w casglu er mwyn osgoi damweiniau i gerddwyr sy’n pasio heibio. Lapiwch unrhyw bethau miniog yn ofalus mewn papur newydd, gan y bydd hyn yn osgoi anafu ein gweithwyr casglu sbwriel.

Gall amgylchiadau na ellir eu rhagweld, fel tywydd garw, beri i’r amserau casglu amrywio.

 Eitemau na dderbynnir mewn casgliad bagiau gleison:

  • Gwastraff gardd
  • Eitemau gwaith trin y tŷ - paent, tuniau paent, cerrig, graean, rwbel, gwastraff adeiladwyr, teils 
  • Gwastraff clinigol – gwastraff meddygol, nodwyddau
  • Anifeiliaid anwes wedi marw
  • Olew coginio
  • Olew injan
  • Eitemau trydanol
  • Gwastraff masnach
  • Gwastraff peryglus (sylweddau, cemegau, paent, olew injan, batris, tiwbiau fflwroleuol a bylbiau golau sy’n cynnwys mercwri, gwenwyn, abwyd)
  • Asbestos

Er mwyn atal sbwriel rhag gorffen ei daith mewn safle tirlenwi, ceisiwch ailgylchu cymaint â phosibl. I gael gwybod eich diwrnod casglu, cliciwch yma

I gael mwy o wybodaeth, ffoniwch ni ar (01656) 643643 neu e-bostiwch recyclingandwaste@bridgend.gov.uk

Trefniadau casglu ar adeg Gwyliau Banc

 Ni chesglir gwastraff tŷ, bocsys ailgylchu na gwastraff masnachol ar y dydd a nodi:

 Dydd Llun 25 Rhagfyr 2017

Dydd Mawrth 26 Rhagfyr 2017

Dydd Llun 1 Ionawr 2018

Bydd y trefniadu canlynol yn berthnasol yn ystor y cyfnod hwn:

      Casgliad Rheolaidd              Casgliad Gwyl            
Dydd Llun 25 Rhagfyr 2017 Dydd Mercher 27 Rhagfyr 2017             
Dydd Mawrth 26 Rhagfyr 2017               Dydd Iau 28 Rhagfyr 2017
Dydd Mercher 27 Rhagfyr 2017 Dydd Gwener 29 Rhagfyr 2017
Dydd Iau 28 Rhagfyr 2017 Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr 2017
Dydd Gwener 29 Rhagfyr 2017 Dydd Sul 31 2017

 

Dydd Llun 1 Ionawr 2018                       Dydd Mawrth 2 Ionawr 2018                 
Dydd Mawrth 2 Ionawr 2018 Dydd Mercher 3 Ionawr 2018
Dydd Mercher 3 Ionawr 2018 Dydd Iau 4 Ionawr 2018
Dydd Iau 4 Ionawr 2018 Dydd Gwener 5 Ionawr 2018
Dydd Gwener 5 Ionawr 2018 Dydd Sadwrn 6 Ionawr 2018

 

DALIWCH SYLW sicrhewch fod gwydr a gwrthrych pigog wedi ei lapio yn ofalus mewn papur newyddion cyn ei rhoi mewn sachau plastig er mwyn osgoi gwneud niwed i’r casglwyr ysbwriel.

Last Updated: 12/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud